INFO

DOELGROEP

In mijn werk als sociaal hulpverlener wil ik werken aan een laagdrempelige vorm van hulpverlening, begeleiding en coaching voor ieder mens die (psycho) sociaal vast is gelopen en ondersteuning nodig heeft. Er zijn veel (jonge) mensen die verdwalen in hulpverleningsland omdat ze niet in het hokje van het specialisme van de organisaties vallen waar ze bij aankloppen. Wat men vaak in de hulpverlening zal zeggen is: 'Dit is een ADHD-, MBD-, hoogbegaafd, agressief, enz.. cliënt' en die kunnen wij hier niet verder helpen.

Dit noemt men ook wel contra indicaties.

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSE?

Een diagnose zie ik als een symptoomaanduidingen. Een diagnose kan helpend zijn omdat er wat uit afgeleid kan worden en aan welke accenten we moeten denken, maar dit zegt lang niet alles over de persoon, de motivatie, de ontwikkelingsfase die iemand doormaakt en de leefomgeving waarbinnen men zich sociaal ontwikkeld.

Net zoals talenten ook valkuilen kunnen worden, kan een beperking ook iemands kracht worden!  Bij Social4work houden we rekening met beperkingen maar de focus ligt op wat er wel mogelijk is en op welke gebieden er ontwikkeling kan plaatsvinden.

In een gratis eerste keukentafelgesprek kijk ik graag met u naar uw situatie en maken we een voorstel voor een hulpverlenings- begeleidings- of coachings- plan.

 

WERKWIJZE

Mijn werkwijze als sociaal werker is generalistisch, oftewel als 'duizendpoot' zet ik verschillende interventiemethoden in bij het begeleiden van de hulpvrager in het onderzoeken van de psychodynamiek die resulteert in de problematiek die de persoon (en of het systeem) ervaart en zet deze interventiemethoden in om het herstel en de ontwikkeling van de persoon te faciliteren en begeleiden.

Herstel en sociale activering zijn de twee pijlers binnen de werkwijze.

 

WAAROM SOCIAL4WORK

In de GGZ wordt de eerste en tweedelijns zorg sterk geprotocolleerd, gericht op het behandelen van stoornissen. Mensen met een hulpvraag die niet als stoornis getypeerd kan worden, komen niet in aanmerking voor reguliere zorg en worden gedwongen hulp buiten de grote reguliere GGZ instellingen te zoeken.  Er is een grote doelgroep die wel een diagnose/ stoornis heeft maar die niet de hulp krijgt die nodig is omdat de instelling één methode gebruikt en deze blijkt niet een passend antwoord te zijn op de hulpvraag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIERING

Het eerste keukentafelgesprek is altijd gratis. We bekijken dan de financieringsmogelijkheden: particulier, PGB, WMO.

Bij het aanvragen van een PGB kunt u ondersteuning krijgen